Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 13/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 64 przy ul. Chełmskiej 6/8
w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2025 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa.
Wadium: 6.517,92 pln. Termin składania ofert: 10.08.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-19, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

Ogłoszenie Ch 6_8 l. 64

2. Ogl. o rozstrz. konkursu Ch 6_8 l. 64