Zmiana numeru rachunku bankowego.

UWAGA

Od dnia 1 listopada 2022 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego. Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta wskazany w wysłanych do Państwa zawiadomieniach w  październiku 2022 roku. Jeśli korzystają Państwo ze stałego polecenia zapłaty prosimy o zmianę numeru rachunku w Państwa aplikacji bankowej.

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 13/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 64 przy ul. Chełmskiej 6/8
w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2025 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa.
Wadium: 6.517,92 pln. Termin składania ofert: 10.08.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-19, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

Ogłoszenie Ch 6_8 l. 64

2. Ogl. o rozstrz. konkursu Ch 6_8 l. 64

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 12/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr C/1G przy ul. Koszarowej 5A,B,C w Katowicach. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 291,85 pln. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie K 5a,b,c C_1G

2. Ogl. o rozstrz. konkursu K 5a,b,c C_1G

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 11/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr B/1G przy ul. Koszarowej 5A,B,C w Katowicach. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 225,25 pln. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie K 5a,b,c B_1G

2. Ogl. o rozstrz. konkursu K 5a,b,c B_1G

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 10/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Bohaterewicza 1A w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 4.257,48 pln. Termin składania ofert: 15.04.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Bohaterewicza 1A

2. Ogl. o rozstrz. konkursu B 1A

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 9/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Promenada 1/3
w Warszawie. Okres najmu 5 lat. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2,00-725 Warszawa. Wadium: 11.183,52 pln. Termin składania ofert: 17.03.2022 roku do godz.10:00.Tel.: 22 433 19 32, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogloszenie P 1_3

2. Ogl. o rozstrz. konkursu P 1_3

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 8/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 14.259,24 pln. Termin składania ofert: 17.03.2022 r. do godz. 10.00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogloszenie L 20_20A grunt

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L 20_20A grunt

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 7/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 15.843.60 pln. Termin składania ofert: 07.03.2022 r. do godz. 10.00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A grunt