„Zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych”

Numer sprawy Tytuł Tryb Data składania Plik
4/PN/20 Remont lokali mieszkalnych Przetarg nieograniczony 27/02/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-4-20.pdf
SIWZ: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ-5.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1A-oferta-cz_I-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_1B-oferta-cz_II-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_1C-oferta-cz_III-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_1D-oferta-cz_IV-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/10-zał_6-wykaz-osób-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/11-zał_7-umowa-wzór-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/12-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/13-zał_8-przedmiar-robót-lok.-2-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/14-zał_9-STWiORB-lok.-2-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/15-zał_10-rzut-lokalu-nr-2-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/16-zał_11-przedmiar-robót-lok.-30-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/17-zał_12-STWiORB-lok.-30-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/18-zał_13-rzut-lokalu-nr-30-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/19-zał_14-przedmiar-robót-lok.-301-Podchorążych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/20-zał_15-STWiORB-lok.-301-Podchorążych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/21-zał_16-rzut-lokalu-nr-301-Podchorążych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/22-zał_17-przedmiar-robót-lok.-22-Podchorążych-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/23-zał_18-STWiORB-lok.-22-Podchorążych-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/24-zał_19-rzut-lokalu-lok.-22-Podchorążych-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/25-zał_20-przedmiar-robót-lok.-2-Promenada-1_3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/26-zał_21-STWiORB-lok.-2-Promenada-1_3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Podchorążcyh-4345-m.301-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Podchorążcyh-47a-m.-22-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Promenady-1.3-lok.-2-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zaruby-10-m-2-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zaruby-10-m-30-przedmiar.zip
Inne: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-17.02.20-r.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-19.02.20-r.pdf
3/PN/20 Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy Przetarg nieograniczony 20/02/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-3-20.pdf
SIWZ: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ-4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1A-oferta-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_1B-oferta-cz_II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_1C-oferta-cz_III-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_1D-oferta-cz_IV-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/10-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/11-zał_7-wzór-umowy-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/12-zał_8-cz.-I-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/13-zał_9-cz.-II-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/14-zał_10-cz.-III-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/15-zał_11-cz.-IV-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/16-zał_12-zakres-czynnosci-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/17-zał_13-dziennik-uszkodzeń-i-napraw.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/18-zał_14-dziennik-odczytów-urządzeń-pomiarowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/19-zał_15-protokół-przystąpienia-do-wykonywania-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/20-zał_16-protokół-odbioru.pdf
Inne: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-13.02.20-r.pdf
Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_IV.pdf
2/PN/20 Sprzątanie budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie oraz kwater internatowych Przetarg nieograniczony 18/02/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-2-20.pdf
SIWZ: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1-oferta-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_5-wykaz-usług-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_6-wzór-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_7-zakres-sprzątania-internatu-i-kwater.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_8-zakres-sprzątania-pomieszczeń-biurowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/10-zał_9-szczegółowy-wykaz-czynności-i-prac-objętych-zamówieniem-w-zakresie-utrzymania-czystości-i-porządku-w-internacie-i-kwaterach-internatowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/11-zał_10-szczegółowy-wykaz-czynności-i-prac-objętych-zamówieniem-w-zakresie-utrzymania-czystości-i-porządku-w-internacie-i-kwaterach-internatowych.pdf
Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-2-20.pdf
1/PN/20 Obsługa recepcyjno – administracyjna budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie Przetarg nieograniczony 14/02/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-1-20.pdf
SIWZ: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_6-umowa-recepcja.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_7-zakres-dozoru-pomieszczeń-biurowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_8-zakres-obsługi-recepcji.pdf
Inne: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-10.02.20-r.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-12.02.20-r.pdf
Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-1-20.pdf
Zmień rozmiar
Kontrast