ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 DYREKTORA ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 pln netto

Zarządzenie 2 2020 do 130 tys. pln

Zmień rozmiar
Kontrast