Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 2/2020.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 80 przy ul. Wyspiańskiego 3
w Otwocku. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 4.752,80 pln. Termin składania ofert: 10.04.2020 roku do godz.10:00.Tel.: 22 433 19 21, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie W 3 l. 80

12. Ogł. o rozstrz. KO 2_2020