KONTAKT Z NAMI

Dyrektor ZZM MSWiA: Piotr Kobierski

Główny Księgowy ZZM MSWiA: Anna Gosk

Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywa się:

Pisemnie na adres:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, 00-725 Warszawa ul. Chełmska 8A.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zzm@zzm.mswia.gov.pl

Osobiście:
Wydział Administracji ZZM MSWiA – Warszawa:
00-725 Warszawa ul. Chełmska 8A
w godzinach 7.30 – 15.30

Telefonicznie pod nr telefonu:
Dyrektor ZZM MSWiA: tel. 22 / 433 19 01
Sekretariat: tel. 22 / 433 19 01, 22 / 433 19 03, fax. 22 / 851 67 95.
Główny Księgowy ZZM MSWiA: tel. 22 / 433 19 14.

WYDZIAŁ TECHNICZNY ZZM MSWiA:
Kierownik Wydziału Technicznego ZZM MSWiA: tel. 22 / 433 19 04
Obsługa techniczna/eksploatacyjna: tel. 22 / 433 19 28, 22 / 433 19 05, 22/433 19 55

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ZZM MSWiA:
Kierownik Wydziału Administracji ZZM MSWiA: tel . 22 / 433 19 18
Obsługa czynszowa: tel. 22 / 433 19 24, 22 /433 19 34
Obsługa administracyjna bud. mieszkalnych: tel. 22 / 433 19 19
Obsługa internatu: tel. 22 / 433 19 18, 22 / 433 19 01

Archiwum: tel. 22 / 433 19 10

Kancelaria: tel/fax 22 / 433 19 32

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I NIERUCHOMOŚCI ZZM MSWiA:
Kierownik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości ZZM MSWiA: tel. 22 / 433 19 11.
Główny Specjalista ds. Mieszkaniowych i Nieruchomości: tel. 22 / 433 19 12.

WYDZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY ZZM MSWiA:
Główny Księgowy ZZM MSWiA: tel. 22 / 433 19 14
Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych: tel. 22 / 433 19 17
Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych i Księgowości: tel. 22 / 433 19 36

Obsługa windykacji: tel. 22 / 433 19 39

ZESPÓŁ SAMODZIELNYCH STANOWISK ZZM MSWiA:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych: tel. 22 / 433 19 26
Radca Prawny ZZM MSWiA: tel. 22 / 433 19 35

Inspektor Ochrony Danych: email: iod@zzm.mswia.gov.pl

Dyrektor ZZM MSWiA przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Dyrektora ZZM MSWiA, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 22 / 433 19 01

Elektroniczna skrzynka podawcza

U W A G A:
W celu złożenia dokumentu do Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (adres skrytki ePUAP: /ZZMMSW/domyslna oraz /ZZMMSW/Skrytka).
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1 .Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Kancelarii mieszczącej się ul. Chełmska 8A w Warszawie