Zmiana numeru rachunku bankowego.

UWAGA

Od dnia 1 listopada 2022 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego. Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta wskazany w wysłanych do Państwa zawiadomieniach w  październiku 2022 roku. Jeśli korzystają Państwo ze stałego polecenia zapłaty prosimy o zmianę numeru rachunku w Państwa aplikacji bankowej.