21.11.2012 – REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOKSÓW GARAŻOWYCH ORAZ TARASÓW PRZYLEGŁYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOKSÓW GARAŻOWYCH ORAZ TARASÓW PRZYLEGŁYCH DO LOKALI MIESZKALNYCH dla nieruchomości mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW.

adobe-24943_1280