21.11.2012 – REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I…

Załącznik do Decyzji Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 84/2012 z dn 24 października 2012r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH dla…

adobe-24943_1280