21.11.2012 – Załącznik Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA Z BOKSÓW GARAŻOWYCH ORAZ TARASÓW PRZYLEGŁYCH DO LOKALI MIESZKALNYCH rndla nieruchomości mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW. Opis działania wentylacji mechanicznej w…

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA Z BOKSÓW GARAŻOWYCH ORAZ TARASÓW PRZYLEGŁYCH DO LOKALI MIESZKALNYCH dla nieruchomości mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW. Opis działania wentylacji mechanicznej w…

adobe-24943_1280