Całodobowa obsługa konserwacyjna kotłowni gazowych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty

Numer sprawy: 20/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 27/09/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/UNIEWAŻNIENIE-20-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/ogłoszenie-o-zamówieniu-20-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/02-zał_1-oferta-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/06-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/07-zał_6-wykaz-urządzeń-technicznych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/08-zał_7-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/09-zał_8-wzór-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/10-zał_9-charakterystyka-kotłowni.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/11-zał_10-zakres-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/12-zał_11-dziennik-uszkodzeń-i-napraw.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/13-zał_12-dziennik-odczytów-urządzeń-pomiarowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/14-zał_13-protokół-odbioru.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/UNIEWAŻNIENIE-20-19.pdf