Wykaz zbędnych składników majątku ZZM MSWiA.

Zbędne składniki Rzeczowe majątku ruchomego.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017 r., poz. 729) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przedstawia wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego lub darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia. mienie zbedne