Wykaz zbędnych składników majątku ZZM MSWiA.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z późn. zm. z dnia 2023.10.25) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przedstawia wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego lub darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Mienie zbędne

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 2/2024.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 53 A przy ul. Dominikańskiej 2/4 w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 1.642,09 pln. Termin składania ofert: 29.01.2024 roku do godz.10:00.Tel.: 22 433 19 19, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl
Ogłoszenie lok. 53A Dominikańska 2-4

Rozstrzygnięcie konkursu lok. 53A

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 1/2024.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 36B przy ul. Dominikańskiej 2/4 w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 1.072,97 pln. Termin składania ofert: 29.01.2024 roku do godz.10:00.Tel.: 22 433 19 19, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl
Ogłoszenie lok. 36B Dominikańska 2-4

Rozstrzygnięcie konkursu lok. 36B

Wykaz nieruchomości (lokali użytkowych) administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przeznaczonych do najmu w 2024r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA informuje, że w budynku biurowym przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie wywieszony został „Wykaz nieruchomości (lokali użytkowych) administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przeznaczonych do najmu w 2024 r.”
Wykaz nieruchomości do najmu w 2024 r

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 3/2023.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 80 przy ul. Wyspiańskiego 3
w Otwocku. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 5.372,71 pln. Termin składania ofert: 06.06.2023 roku do godz. 9:30.Tel.: 22 433 19 19, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Wyspiańskiego 3 L. 80, Otwock

2. Ogł. o rozstrz. konkursu Wyspiańskiego 3 l. 80 Otwock

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 2/2023.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 37 przy ul. Ks. Zygmunta Sajny 1A w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 1.069,26 pln. Termin składania ofert: 06.06.2023 roku do godz. 10:00. Tel.: 22 433 19 19, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Ks. Sajny 1A L. 37 Góra Kalwaria

2. Ogł. o rozstrz. konkursu Sajny 1A 37

 

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 1/2023.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy od 1.04.2023 r. do 31.03.2025 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 12.542,85 pln. Termin składania ofert: 15.03.2023 r. do godz. 10.30. Tel.: (22) 433-19-19, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A grunt

2. Ogł. o rozstrz. konkursu L 20_20A grunt.

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 13/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 64 przy ul. Chełmskiej 6/8
w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2025 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa.
Wadium: 6.517,92 pln. Termin składania ofert: 10.08.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-19, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

Ogłoszenie Ch 6_8 l. 64

2. Ogl. o rozstrz. konkursu Ch 6_8 l. 64

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 12/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr C/1G przy ul. Koszarowej 5A,B,C w Katowicach. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 291,85 pln. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie K 5a,b,c C_1G

2. Ogl. o rozstrz. konkursu K 5a,b,c C_1G