Informacja roczna

W roku 2017 do ZZM MSWiA nie wpłynęły żadne petycje.