Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z wdrożeniem Systemu Kontroli Dostępu w budynku biurowo – internatowym przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie

Numer sprawy: 11/Zzp/22

Data składania: 18/08/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/UNIEWAZNIENIE-11_Zzp_22.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/01-zapytanie-ofertowe-000.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/02-wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/03-formularz-ofertowy.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zestawienie-ofert.pdf