Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 2/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 36 przy ul. Ks. Z. Sajny 1 A w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 4.370,76 pln. Termin składania ofert: 31.01.2022 roku do godz. 10:00. Tel.: 22 433 19 32, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 

1. Ogłoszenie Ks. S 1a. l. 36

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu