Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 4/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 73 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2022 roku. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 1.420,66 pln. Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 1 Ogłoszenie L20_20Al.73