Opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania węzłów cieplnych w miejscu istniejących kotłowi znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ulicy Dembego 7, Dembego 9, Zaruby 10 oraz Zaruby 12 w Warszawie

Numer sprawy: 10/Zzp/22

Data składania: 23/06/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/informacja-o-wyniku-postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/01-zapytanie-ofertowe-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/02-zal_do-zapytania_OPZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/03-formularz-ofertowy-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/04-wzor-umowy.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zestawienie-ofert.pdf