remont lokalu mieszkalnego przed zasiedleniem w Warszawie przy ul. Podchorążych 43/45 m. 201

Numer sprawy: 6/WT/2023

Data składania: 19/05/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/INFORMACJA-O-UNIEWAZNIENIU-POSTEPOWANIA-nr-6.WT_.2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/01-zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/02-Zalacznik-1-przedmiar-Podchorazych-lok.-201.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/03-Zalacznik-2-wzor-umowy-na-roboty-budowlane..pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/04-Zalacznik-3-RZUT-lokalu-nr-201-przy-ul.-Podchorazych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/05-Zalacznik-nr-4-STWiORB-nalokal-mieszkalny-nr-201-przy-ul.-Podchorazych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/06-Zalacznik-nr-5-formularz-ofertowy.doc