Sprzątanie budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie

Numer sprawy: 9/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 13/06/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/wynik-postępowania-cz.-1-21.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/ogłoszenie-o-zamówieniu-9-191.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/01-SIWZ1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/02-zał_1A-oferta-cz_I1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/03-zał_1B-oferta-cz_II1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/04-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/05-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/06-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/07-zał_5-wykaz-usług1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/08-zał_6-umowa-wzór1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/09-zał_7-zakres-cz_I1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/10-zał_8-zakres-cz_II1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/11-zał_9-szkice-sytuacyjne-cz_I1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/12-zał_10-szkice-sytuacyjne-cz_II1.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/Zestawienie-ofert-9-19-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/Zestawienie-ofert-9-19-cz_II.pdf