Świadczenie usługi w zakresie pogotowia elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego

Numer sprawy: 12/WT/2023

Data składania: 01/12/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/info.o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/02-CHARAKTERYSTYKA-NIERUCHOMOSCI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/03-Formularz-ofertowy-2.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/04-WZOR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/05-KLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/Zestawienie-ofert-12.WT_.2023.pdf