Usługa polegająca na okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych

Numer sprawy: 4/WT/2021

Data składania: 12/03/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-NR-POSTĘP.4.ZZM_.2021.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/01-ZAPYTAIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/02-opis-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/03-Wzór-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/04-harmonogram-3-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/05-protokół-z-kontroli-okresowej-przewodow-kominowych-i-instalacji-gazowej-pf.xls https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/06-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/07-WZÓR-UMOWY-PRZEGLADY-ROCZNE-16.02.2021-pf-ver2-BG-pf.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/08-UMOWA-powierzenia-.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zestawienie-ofert-4_WT_2021.pdf