Usługa polegająca na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Numer sprawy: 1/WT/2024

Data składania: 12/01/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/info.o-wyborze-oferty-1.WT_.2024.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/zapytanie-ofertowe-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/02-WZOR-UMOWY-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/03-WZOR-ZLECENIA-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/04-Parametry-techniczne-budynkow-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/05-Formularz-oferty-1.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zestawienie-ofert-1.WT_.2024.pdf