Zakup i montaż nowego szlabanu parkingowego wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i elektrycznymi.

Numer sprawy: 11/WA/23

Data składania: 31/07/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/5.-Lubelska-Szlaban-infor-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/01-Lubelska-szlaban-zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/02-klauzula-infomacyjna.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/03-mapka.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/4.-Zestawienie-zlozonych-ofert-Lubelska-Szlaban.pdf