ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 DYREKTORA ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie większej niż 130 000 pln netto

Zarządzenie 1_2022Regulamin