03 Plan zamówień publicznych 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/03-Plan-zamowien-publicznych-2023-r.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/04-plan-zamowien-aktualizacja-nr-4.pdf