Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 7/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 15.843.60 pln. Termin składania ofert: 07.03.2022 r. do godz. 10.00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A grunt

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 6/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 74 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 4.465,05 pln. Termin składania ofert: 07.03.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A l. 74

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L 20_20A l. 74

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 5/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 73 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 1.443,30 pln. Termin składania ofert: 07.03.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A l. 73

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L 20_20A l. 73

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 4/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 72 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 2.843,25 pln. Termin składania ofert: 07.03.2022 r. do godz. 10:00.
Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A l. 72

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L 20_20A l. 72

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 3/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem fragmentu dachu o powierzchni – ok. 32,43 m2 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 3.145,71 pln. Termin składania ofert: 28.02.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433-19-32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogloszenie L20_20A dach

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L20_20A dach