Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 4/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 72 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 2.843,25 pln. Termin składania ofert: 07.03.2022 r. do godz. 10:00.
Tel.: (22) 433-19-32, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A l. 72

2. Ogl. o rozstrz. konkursu L 20_20A l. 72