21.11.2012 – REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ

Załącznik do Decyzji Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 85/2012 z dn 24 października 2012r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ dla nieruchomości mieszkalnych…

adobe-24943_1280