16.10.2013 – WYCIĄG Z REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ…

Załącznik do Decyzji Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 101/2013 z dn. 01 października 2013r. WYCIĄG Z REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ dla lokali…

adobe-24943_1280