Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty

Numer sprawy: 24/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 21/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA-24-19-cz.-I-II.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/ogłoszenie-o-zamówieniu-24-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/02-zał_1A-oferta-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/04-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/05-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/06-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/07-zał_5AB-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/08-zał_6AB-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/09-zał_7A-umowa-wzór-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/10-zał_7B-umowa-wzór-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/11-zał_8-charakterystyka-nieruchomości-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/12-zał_9-charakterystyka-nieruchomości-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/13-zał_10-zakres-czynności-konserwacyjnych-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/14-zał_11-zakres-czynności-konserwacyjnych-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/15-zał_12-dziennik-odczytów-urządzeń-pomiarowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/16-zał_13-protokół-odbioru.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Zestawienie-ofert-24-19-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Zestawienie-ofert-24-19-cz.-II.pdf