Usługi w zakresie wyceny wartości rynkowej lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych

Numer sprawy: 2/Zzp/20

Data składania: 17/02/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-Formularz-ofertowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-Umowa.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-2-20-1.pdf