Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca w internacie

ZZM MSWiA informuje, że miesięczna opłata za korzystanie z miejsca w internacie przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie od dnia 1 kwietnia 2023 r. wynosi – 45,52 zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej.