remont kwatery internatowej nr 31 przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie

Numer sprawy: 5/WT/2021

Data składania: 26/05/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/01-Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/02-Podchorążych-47A-lok-31-17.05-przedmiar.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/03-formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/04-Wzór-umowy.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zestawienie-ofert-5_WT_2021-—-.pdf