roboty budowlane polegające na naprawie posadzki i izolacji tarasów przyległych do lokali mieszkalnych

Numer sprawy: 7/WT/2021

Data składania: 07/07/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-7_WT_2021.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/01-zapytanie-ofertowe-strona-internetowa.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/02-przedmiar-remont-tarasów-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/03-formularz-ofertowy-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/04-Wzór-umowy-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zestawienie-ofert-7_WT_2021.pdf