Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 4/2021.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Promenada 1/3
w Warszawie. Okres najmu od 1.09.2021 r. do 31.08.2029 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2,
00-725 Warszawa. Wadium: 11.429,53 pln. Termin składania ofert: 29.07.2021 roku
do godz.10:00.Tel.: 22 433 19 21, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie P 1_3

13. Ogł. o rozstrz. konkursu P 1_3