usługa w zakresie przeglądów technicznych oraz bieżącej konserwacji urządzeń ppoż, gaśnic i urządzeń telewizji przemysłowej

Numer sprawy: 8/WT/2021

Data składania: 17/09/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-FORMULARZ-OFERTY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/03-spis-urzadzeń.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/04-harmonogram-konserwacji-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/05-protokół-wykonania-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/06-WZOR-UMOWY-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/07-UMOWA-powierzenia-.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/zestawienie-zlożonych-ofert-nr-postępowania-8.WT_.2021.pdf