Bieżąca, całodobowa obsługa konserwacyjna dźwigów osobowych.

Numer sprawy: 4/WT/2023

Data składania: 31/03/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/info.-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/01-zapytanie-ofertowe-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/02-Formularz-oferty-I-czesc-zam..doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/03-WZOR-UMOWY-Lubelska_-2023.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/3A-zalacznik-nr-1-DTR-wind-ul.-Lubelska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/3B-zalacznik-nr-2-DTR-wciagarka-ul.-Lubelska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/3C-zalacznik-nr-3-do-umowy-materialy-w-ryczalcie.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/3D-zalacznik-nr-4-do-umowy-protokol-odbioru.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/04-Formularz-oferty-—-II-czesc-zam.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/05-WZOR-UMOWY-kons.dzwigow-ul.-Chelmska-8A-ul.-Zaruby-15_2023.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/5A-zalacznik-nr-1-DTR-winda-ul.-Chelmska-8a-28.04.2020.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/5B-zalacznik-nr-2-do-umowy-DTR-platforma-pochyla.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/5C-zalacznik-nr-3-do-umowy-materialy-w-ryczalcie.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/5D-zalacznik-nr-4-do-umowy-protokol-odbioru.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/Zestawienie-ofert-1.pdf