Okresowa kontrola roczna stanu technicznego obiektów budowlanych

Numer sprawy: 5/WT/2023

Data składania: 20/03/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/informacja-o-wyborze-oferty-nr-postep.-5.WT_.2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/01-zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/02-opis-nieruchomosci-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/03-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/04-harmonogram.xls https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/05-Wzor-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/06-protokol-z-kontroli-okresowej-przewodow-kominowych-i-instalacji-gazowej-pf.xls https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/08-UMOWA-powierzenia-—-wzor.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/07-UMOWA-PRZEGLADY-ROCZNE-2.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/Zestawienie-ofert-5.WT_.2023-r..pdf