Całodobowa konserwacja urządzeń przeciwpożarowych

Numer sprawy: 19/Zzp/22

Data składania: 14/12/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-14_WT_2022.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/01-zapytanie-ofertowe-000-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/02-spis-urzadzen.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/03-wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/04-formularz-ofertowy.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zestawienie-ofert-2.pdf