Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne LED

Numer sprawy: 18/Zzp/22

Data składania: 13/12/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/informacja-o-wyniku-postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/01-zapytanie-ofertowe-000.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/02-opis-przedmiotu-zamowienia.docx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/03-przedmiar-robot.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/04-wzor-umowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/05-formularz-ofertowy.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zestawienie-ofert-1.pdf