Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ZZM MSWiA

Numer sprawy: 17/Zzp/22

Data składania: 09/12/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/informacja-o-wyniku-postepowania-1.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/01-zapytanie-ofertowe-000.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/02-formularz-ofertowy.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zestawienie-ofert.pdf