Remont lokalu nr 11 w budynku przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie

Numer sprawy: 16/Zzp/22

Data składania: 18/11/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/informacja-o-wyniku-postepowania-1.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/01-zapytanie-ofertowe-000-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/02-przedmiar-robot.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/03-STWiORB.docx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/04-umowa-wzor.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/05-formularz-ofertowy-1.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Zestawienie-ofert.pdf