Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej

Numer sprawy: 15/Zzp/22

Data składania: 21/11/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/informacja-o-wyniku-postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/01-zapytanie-ofertowe-000.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/02-wykaz-ilosciowy.xlsx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/03-wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/04-wykaz-uslug.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/05-formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/06-podzial-na-budynki.xlsx

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Zestawienie-ofert-1.pdf