Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty

Numer sprawy: 10/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 19/11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA-10-20-cz.-I-II.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/ogłoszenie-o-zamówieniu-10-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/02-zał_1A-oferta-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/03-zał_1B-oferta-cz_II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/04-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/05-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/07-zał_5AB-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/08-zał_6AB-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/09-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/10-zał_8-charakterystyka-nieruchomości-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/11-zał_9-charakterystyka-nieruchomości-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/12-zał_10-zakres-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/13-zał_11-dziennik-uszkodzeń-i-napraw.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/14-zał_12-dziennik-odczytów-urządzeń-pomiarowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/15-zał_13-protokół-przystąpienia-do-wykonywania-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/16-zał_14-protokół-odbioru.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/17-zał_15-karta-konieczności-wymiany-elementu.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zestawienie-ofert-10-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zestawienie-ofert-10-20-cz_II.pdf