Remont lokali mieszkalnych

Numer sprawy: 9/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 19/11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA-9-20-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA-9-20-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA-9-20-cz.-III.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/ogłoszenie-o-zamówieniu-9-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/02-zał_1A-oferta-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/04-zał_1C-oferta-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/05-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/07-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/08-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/09-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/10-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/11-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/12-zał_8-przedmiar-robót-Dembego-7.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/13-zał_9-STWiORB-Dembego-7.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/14-zał_10-rzut-lokalu-Dembego-7.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/15-zał_11-przedmiar-robót-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/16-zał_12-STWiORB-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/17-zał_13-rzut-lokalu-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/18-zał_14-przedmiar-robót-Zaruby-15.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/19-zał_15-STWiORB-Zaruby-15.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/20-zał_16-rzut-lokalu-Zaruby-15.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przedmiary.7z

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zestawienie-ofert-9-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zestawienie-ofert-9-20-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zestawienie-ofert-9-20-cz_III.pdf