Długoterminowy najem samochodu osobowego

Numer sprawy: 17/Zzp/20

Data składania: 13/11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/01-Zapytanie-ofertowe-internet.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/02-opis-samochodu-do-zapytania.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/03-zał.-2B-zapytanie-ofertowe-cz.-II.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/04-opis-samochodu-do-oferty.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/informacja-z-otwarcia.pdf