Usługa w zakresie przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji urządzeń ppoż, gaśnic oraz urządzeń telewizji przemysłowej

Numer sprawy: 13/WT/2020

Data składania: 04/11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-13_WT_2020-strona-inter.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-13-WT.2020-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/02-FORMULARZ-OFERTY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-załącznik-nr-1-spis-urządzeń-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/04-załącznik-nr-2-harmonogram-konserwacji-28.10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-załącznik-nr-3-protokół-odbioru.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/06-WZÓR-UMOWY-.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zestawienie-ofert-13_WT_2020-—-.pdf