Wymiana wodomierzy lokalowych z możliwością zdalnego odczytu droga radiową

Numer sprawy: 12/WT/2020

Data składania: 30/10/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-12_WT_2020-2.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-12-WT.2020-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/02-WYKAZ-NIERUCHOMOŚCI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-FORMULARZ-OFERTY.docx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/04-WZÓR-KARTY-MONTAŻOWEJ-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-wzór-UMOWY-wymiana-wodomierzy-002pf-26.10.2020.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/06-UMOWA-powierzenia-—-wzór.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zestawienie-ofert-12_WT_2020-—-.pdf