Wymiana wodomierzy lokalowych, suchobieżnych z możliwością odczytu droga radiową w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul. Dembego 7,9; ul. Zaruby 10,12,13,15,17, ul. Promenada 1/3; ul. Podchorążych 43/45 i 47A

Numer sprawy: 11/WT/2020

Data składania: 02/10/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/INF.O-UNIEWAŻ.POSTĘPOWANIA-11-WT-—-strona-internetowa.tablica-ogłoszen-1.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-11-WT.2020-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/02-WYKAZ-NIERUCHOMOŚCI.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/03-FORMULARZ-OFERTY.docx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/04-WZÓR-KARTY-MONTAŻOWEJ-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/05-wzór-UMOWY-wymiana-wodomierzy-002pf.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/06-UMOWA-powierzenia-—-wzór.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zestawienie-ofert-11_WT_2020-.pdf